Aktive Ældre på Nørrebro

Foreningen: Aktive Ældre på Nørrebro 

Mølnerparken 48 st.th 2200 Kbh N

 

Bestyrelsen for Aktive Ældre på Nørrebro
Formand
Janni Milsted
 2818 1757
Kasserer
Flemming Worsøe
442 4 4227 2860
  nnnæstformandnnnnnnnæstforNæstformand
Ulla Nørgaard Pedersen

 2366 1015 

Sekrætær
Annette Bach
    3585 3080 
 2738 7107
 
Medlem
Birte Juul Petersen
 
4086 9221
 
 
Birte.juul@gmail.com
Medlem
 
 
 
 
Medlem
 
 
 
Medlem/suppl.
 
 
 
 
Medlem/suppl.
 
 
 
 
 
 

Foreningen Aktine Ældre på Nørrebro blev startet i december 2008.Foreningen ledes af en bestyrrelse valgt på den årlige generalforsamling, der afholdes hvert år i februar.måned

Foreningen virke er betinget af at søge og få bevilliget økonomisk støtte til aktiviteter, instruktører og administration. Det er hidtil sket med stor imødekommenhe, gennem bl.a. midler fra projekter under Københavns Kommunes Kvarterudvikling.samt div. Fonde

Det vil glæde os at se dig som medlem i foreningen. I 2017 koster et medlemskontingent 375 kr. pr. sæson med mulighed for deltagelse i alle aktiviteterne. Der kan ud over det være en brugerbetaling for enkelte aktiviteter. Der er to sæsoner, hhv 01-01 til 30-06 og 15-08 til 31-12. Der er lukket alle helligdage

Ind- og udmeldelsesblanket fås hos sekretæren. Der er en måneds opsigelse på medlemskab. Din udmeldelse vil træde i kræft med udgangen af efterfølgende måned.

 

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk